Uitgebreide arbeidsgegevens

Personeel per werknemerscategorie, in absoluut aantal en in aantal voltijdsequivalenten op 31/12/2018 (exclusief bruggepensioneerden)

  Directie en hogere kaderleden Masters (of hoger) Hoofdverpleegkundigen, teamcoaches, e.a.  Masters Verpleegkundig personeel Masters Vroedvrouwen Bachelors Gegradueerden Verpleegassistenten Andere
Hoofden 35 22 213 17 5.425 8 114 1.886 3.325 35 57
Voltijds equivalenten 34,4 21,6 201,2 16,3 3.877,8 6,7 87,2 1.383,6 2.364,9 19,9 15,4
Aantal deeltijds 3 2 39 3 4.178 6 85 1.384 2.616 30 57
Aantal voltijds 32 20 174 14 1.247 2 29 502 709 5 0

 

  Diëtisten Verzorgend hulppersoneel Zorgkundigen Verzorgenden Andere Ziekenoppas Administratief personeel Onderhoudspersoneel/logistiek
Hoofden 14 653 533 106 14 5 509 90
Voltijds equivalenten 10,7 370,1 302,4 59,7 8 2,6 416,1 62,8
Aantal deeltijds 11 633 516 104 13 5 271 52
Aantal voltijds 3 20 17 2 1 0 238 38

 

 

 

Aantal personeelsleden met bijzondere functies op 31/12/2018 (* Erkenning door het RIZIV)

  Diabeteseducatoren (verpleegkundig en diëtist)(*) Geregistreerde referentieverpleegkundigen wondzorg (*) Referentie-verpleegkundigen ethisch zorgverlenen Referentie-verpleegkundigen palliatieve zorg Referentie-verpleegkundigen geriatrie Referentie-verpleegkundigen geestelijke gezondheidszorg / psychiatrie Studentenbegeleiding / peter-meter / stagementoren
Hoofden 69 96 7 60 9 34 908

 

  Referentieverpleegkundigen verplaatsen / anti-til beleid  valpreventie / manutentie / rughygiëne Referentieverpleegkundigen continuïteit - ziekenhuisbezoek Referentieverpleegkundigen doktersproject (contact huisarts)  Referentieverpleegkundigen verpleegkundige diagnostiek  patiëntbespreking Referentieverpleegkundigen stomazorg
Hoofden 42 60 13 37 38