Oost-Vlaanderen

1620 personeelsleden

In 2018 waren er 1620 personeelsleden of 1127,07 voltijdsequivalenten werkzaam bij onze organisatie. Hiervan is 94 % vrouwelijk. 

  Hoofden Voltijds equivalenten (VTE)
Totaal aantal personeelsleden 1.620 1.127,07
Vrouwen 1.536 1.053,38
Mannen 84 73,69

Werknemerscategorie

De meerderheid van de werknemers (85 %) behoort tot het verpleegkundig personeel en 8,1 % werkt als verzorgende of zorgkundige. 

 

Bijzondere functies

Onze verpleegkundigen scholen zich voortdurend bij. Naast hun dagdagelijkse zorgtaken, zijn ze ook werkzaam in verschillende referentiegebieden. Zo zijn 9 verpleegkundigen geregistreerde referentieverpleegkundigen wondzorg (erkend door het RIZIV). Ook zijn er 11 diëtisten diabeteseducatoren, 2 referentieverpleegkundigen ethisch zorg verlenen, en 4 referentieverpleegkundigen geestelijke gezondheidszorg/psychiatrie. 

Vakantiewerk

Er waren 156 studenten voor korte of langere tijd werkzaam bij Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen. In totaal werkten zij 98,69 voltijdse maanden als verpleegkundige of zorgkundige. 

  Hoofden Aantal maanden voltijds
Verpleegkundigen 51 44
Zorgkundigen 81 46,18
Andere 24 8,51
Totaal 156 98,69

Vorming

In totaal volgden de medewerkers 25.975 uren vorming. Hiervan zijn 16.460 uren zorgspecifiek. 

  Uren totaal
Zorgspecifieke vorming 16.460
Andere vorming (technologie, administratie, reglementering …) 9.515
Totaal 25.975

 

Wagenpark

In totaal zijn er 1.630 wagens (dienstwagens en privéwagens) in gebruik.