West-Vlaanderen

1.440 personeelsleden

In 2018 waren er 1.440 personeelsleden of 1.051,8 voltijdsequivalenten werkzaam bij onze organisatie. Hiervan is 94,5 % vrouwelijk.

  Hoofden
Totaal aantal personeelsleden 1.440
Vrouwen 1.361
Mannen 79

Werknemerscategorie

De meerderheid van de werknemers (83,3 %) behoort tot het verpleegkundig personeel en 8,3 % werkt als verzorgende of zorgkundige.

  Hoofden
Verpleegkundig personeel 1.200
Zorgkundig personeel 120
Andere 120
TOTAAL 1.440

 

Wagenpark

Op 31 december 2018 bestond het wagenpark uit 1.150 dienstwagens.