Vlaams-Brabant

927 personeelsleden

In 2018 waren er 927 personeelsleden of 664,03 voltijds equivalenten werkzaam bij onze organisatie.

  Hoofden
Totaal aantal personeelsleden 927
Vrouwen 859
Mannen 68

Werknemerscategorie

De meerderheid van de werknemers behoort tot het verpleegkundig personeel.

  Hoofden
Verpleegkundig personeel 670
Zorgkundig personeel 116
Andere 141
TOTAAL 927

 

Wagenpark

Op 31 december 2018 bestond het wagenpark uit 798 dienstwagens.

Aantal uren vorming

  • Specifiek met betrekking tot zorg: 17.384,5
  • Andere vorming (technologie, administratie, reglementering,...): 5.157,92