Zorggegevens

Patiënten

De thuisverpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis van Antwerpen verzorgden in 2018 28.709 patiënten (-36). De organisatie telde maandelijks 12.107 unieke patiënten (-144). Het grootste deel van onze patiënten zijn +70 jaar. We verzorgden 92 kinderen tot 4 jaar en 19 +100-jarigen. 

Katz-schaal

De Katz-schaal bestaat uit zeven niveaus en meet de afhankelijkheid van patiënten voor essentiële activiteiten van het dagelijkse leven:

  • Katz 1 = patiënt is volledig onafhankelijk voor alle items
  • Katz 2 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen'
  • Katz 3 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen' en 'kleden'
  • Katz 4 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden' en 'verplaatsen'
  • Katz 5 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden', 'verplaatsen' en 'toiletbezoek'
  • Katz 6 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden', 'verplaatsen', 'toiletbezoek' en 'incontinentie'
  • Katz 7 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden', 'verplaatsen', 'toiletbezoek', 'incontinentie' en 'eten'

Bezoeken en handelingen

Er werden in 2018 2.929.356 bezoeken en 6.553.352 vergoedbare handelingen verricht.

Specifiek technisch verpleegkundige strekkingen

Vroedvrouwen

Sinds de start van ons vroedvrouwenteam op 1 januari 2016 kregen we 3713 aanvragen van gezinnen. Daarvan waren er 1621 in 2018.
We zien een duidelijke stijging van zowel de postnatale als de prenatale zorg en de borstvoedingsbegeleiding.

Zorgcentrale

In 2018 waren er 8670 aansluitingen voor een personenalarm (PAS). Dat is een stijging van 461 aansluitingen in vergelijking met 2017 (8209).

Beter Thuis

De dienst gezinszorg van het Wit-Gele Kruis van Antwerpen, Beter Thuis, presteerde in 2018 31.736 uren. Dat zijn 2605 uren minder in vergelijking met 2017 (34.341).