Zorggegevens

Patiënten

De thuisverpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis Limburg verzorgden in 2018 35.914 patiënten. De organisatie telde maandelijks 15.623 unieke patiënten. Het grootste deel van onze patiënten heeft een leeftijd tussen 80 en 84 jaar. We verzorgden 127 kinderen tot 4 jaar en 10 +100-jarigen. 

Katz-schaal

In de referentiemaand oktober 2018 werden er 15.966 patiënten gescoord op de Katz-schaal. De Katz-schaal bestaat uit zeven niveaus en meet de afhankelijkheid van patiënten voor essentiële activiteiten van het dagelijkse leven:

 • Katz 1 = patiënt is volledig onafhankelijk voor alle items
 • Katz 2 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen'
 • Katz 3 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen' en 'kleden'
 • Katz 4 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden' en 'verplaatsen'
 • Katz 5 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden', 'verplaatsen' en 'toiletbezoek'
 • Katz 6 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden', 'verplaatsen', 'toiletbezoek' en 'incontinentie'
 • Katz 7 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden', 'verplaatsen', 'toiletbezoek', 'incontinentie' en 'eten'

Bezoeken en handelingen

Er werden in 2018 4.363.379 bezoeken en 7.737.143 vergoedbare handelingen verricht.

Specifiek technisch verpleegkundige strekkingen

Vroedvrouwen

In 2018 werden 3.527 bevallen mama's in Limburg verzorgd door het vroedvrouwenteam. Dat wil zeggen dat we bij 49% van alle bevallen moeders in Limburg kwamen. Bij 619 vrouwen gingen we tijdens de zwangerschap langs voor een prenataal gesprek. Het geboortecijfer in Limburg daalde met 3%. In totaal zijn er 35 vroedvrouwen in Limburg actief.

Zorgcentrale

In 2018 waren er 9.467 abonnees voor het personenalarm (PAS), 183 gebruikers van het personenalarm met aparte sim-kaart, 440 gebruikers van het personenalarm met professionele hulpverlening en 35 gebruikers van het mobiele personenalarm. 

De telefooncentrale registreerde 331.281 inkomende gesprekken in 2018.

Dienst Gezinszorg

De dienst gezinszorg van Wit-Gele Kruis Limburg, Beter Thuis, presteerde in 2018 50.707 uren bij 292 cliënten, waarvan 8.730,30 uren onregelmatige prestaties.

Gespecialiseerde voetverzorging

In 2018 deden we 19.924 pedicuresessies met 54 (verpleegkundigen-) pedicures.

Voedings- en dieetadvies

In 2018 deden we 7.675 consultaties, waarvan:

 • 2.127 huisbezoeken
 • 1.074 consultaties ikv voortraject diabetes type 2
 • 1.806 consultaties ikv zorgtraject diabetes type 2
 • 210 consultaties ikv zorgtraject chronische nierinsufficiëntie

Hulpmiddelen

In 2018 werden er 11.106 hulpmiddelen ontleend.