Vlaams-Brabant

De cijfers die hier volgen, geven een beeld van het werk dat wij het voorbije jaar realiseerden.
Deze gegevens hebben uitsluitend betrekking op patiënten die zorgen ontvangen die vergoed werden uit de nomenclatuur, zoals bepaald door het RIZIV.

Patiënten

We verzorgden in Vlaams-Brabant 23.123 patiënten. Per maand kregen in Vlaams-Brabant gemiddeld 9.723 patiënten een thuisverpleegkundige van het Wit-Gele Kruis over de vloer.

Leeftijd & geslacht

Vrouwen vormden de grootste groep patiënten (59.2%).

De hogere leeftijdsgroepen van onze patiënten waren sterk vertegenwoordigd: 72.8% is ouder dan 60 jaar. Het aantal hoogbejaarden (80 jaar of ouder) bedroeg 36%.

Katz-schaal

De Katz-schaal bestaat uit zeven niveaus en meet de afhankelijkheid van patiënten voor essentiële activiteiten van het dagelijkse leven:

  • Katz 1 = patiënt is volledig onafhankelijk voor alle items
  • Katz 2 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen'
  • Katz 3 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen' en 'kleden'
  • Katz 4 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden' en 'verplaatsen'
  • Katz 5 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden', 'verplaatsen' en 'toiletbezoek'
  • Katz 6 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden', 'verplaatsen', 'toiletbezoek' en 'incontinentie'
  • Katz 7 = patiënt is afhankelijk voor 'wassen', 'kleden', 'verplaatsen', 'toiletbezoek', 'incontinentie' en 'eten'

Bezoeken & handelingen

We legden 2.361.244 bezoeken af en verrichtten 4.522.294 vergoedbare handelingen.

Vergoeding

De RIZIV-nomenclatuur bepaalt de vergoeding van de verpleegkundige zorg. Dit is afhankelijk van de zorgafhankelijkheid van de patiënt, die door middel van de Katz-score ingedeeld wordt in een bepaalde vergoedingsgroep. Zo wordt de verzorging van patiënten met een hoge zorgafhankelijkheid op forfaitaire basis vergoed.

Voor de meeste patiënten werd de verzorging per handeling vergoed. We onderscheiden patiënten die een verzorging per handeling ontvangen (dit zijn licht zorgafhankelijke patiënten) en forfaitpatiënten (dit zijn matig tot erg zorgafhankelijke patiënten).

Vroedvrouwen

Sinds 2017 heeft het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant een vroedvrouwenteam. In 2018 kenden we een mooie groei. 38% vroeg prenatale zorg aan, 62% postnatale zorg.

De zorgcentrale

Het aantal aansluitingen bij de zorgcentrale kende ook in 2018 een mooie groei. De verpleegkundigen zijn 609 keer langsgegaan bij een patiënt die in nood verkeerde.